13.9.2012

Nové sumy stravného od semptembra 2012

Nové sumy stravného

V súlade s Opatrením 248/2012 Z. z. MPSVaR z 20. augusta 2012 o sumách stravného sa ustanovili nové sumy stravného a to  pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 4,00 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín

  • 6,00 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín

  • 9,30 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

V súlade s § 8 ods. 1 Zákona o cestovných náhradách zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od 1.9.2012. Pri zúčtovaní nároku stravného za pracovné cesty do 31.8.2012 sa naďalej postupuje v súlade Opatrením 533/2010,