Slovenská komora certifikovaných účtovníkov Bratislava


Registračné číslo: 1870
 

1. stupeň - účtovník asistent

2. stupeň - bilančný účtovník