29.12.2015

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Rozšírenie odpisových skupín, zmeny v odpisovaní majetku

Do konca roku 2014 sú platné 4 odpisové skupiny, od roku 2015 ich bude 6. Súčasná 3. Odpisová skupina s dobou odpisovania |viac|

29.12.2015

Daňové výdavky spojené s prevádzkovaním auta

Daňové výdavky spojené s prevádzkovaním auta

Daňovník - Zamestnávateľ, platiteľ DPH poskytuje svojim zamestnancom pri výkone práce osobné motorové vozidlá, ktoré môžu používať na osobnú potrebu. Daňovník má tieto motorové vozidlá zaradené v majetku spoločnosti. Aký dopa |viac|

29.12.2015

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u fyzických osôb

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u fyzických osôb
Všeobecne platí:
Predmetom dane na Slovensku sú v príp |viac|

8.2.2014

Téma "Dividendy"

Zmeny u platiteľa dividend
Maximálny ročný vymeriavací základ bude, tak ako aj pre všetky ostatné príjmy, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pri dividendách za rok 2013 a nasledujúce - sa teda nebude uplatňovať samostatný ročný vymeriavací základ. Uvedené sa použije už pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná v roku 2014.
Zmena nastane aj vo vykazovaní preddavkov na poistné |viac|

8.2.2014

Odvody 2014

Sociálne odvody SZČO v roku 2014
 
Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura. Nové sumy odvodov je treba začať platiť už vo februári 2014 za mesiac január. Splatnosť poistného na zdravotné a sociálne poistenie za január je do 10. februára 2014.
 
 
|viac|

17.11.2012

Daň z príjmu 2013

Prehľad zmien  zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2013
 
Novela zákona o dani z príjmov by mala od 1. januára 2013 obmedzuje možnosťi uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov, ruší možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, prináša zvýšenie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby, zavádza dve sadzby dane pre fyzické osoby, obmedzuje možnosti uplatnenia daňového bonusu či nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. |viac|

16.11.2012

Dohody 2013

Prinášame zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 1. 2013 v kocke

 

Vplyv zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinných od 1. januára 2013:

 • do 31. 12. 2012 za fyzické osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru plat& |viac|

  13.9.2012

  začínajúcim podnikateľom

   

  Začínate podnikať?

  Dôležité je správne začať!

  V tomto Vám naša účtovná kancelária môže pomôcť vo forme zvýhodnenej ceny za vedenie účtovníctva a samozrejme prispejeme dôležitými informáciami a konzultáciami zdarma.

  Poradíme Vám:
  - akú formu podnikania zvoliť
  Nové sumy stravného

  V súlade s Opatrením 248/2012 Z. z. MPSVaR z 20. augusta 2012 o sumách stravného sa ustanovili nové sumy stravného a to  pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 4,00 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín

  • 6,00 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín

  • 9,30 EUR pre časov&eacut |viac|

   13.9.2012

   Novela zákona o DPH

    

   Novela zákona o DPH

   V čiastke č. 63 Zbierky zákonov bol pod číslom 246/2012 Z. z. publikovaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

   Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa od 1. októbra 2012 zavádzajú do praxe nové opatrenia na boj proti daňový |viac|