Ceny za poskytované služby sú stanové podľa náročnosti spracovania, dohodou podľa individuálnych podmienok klienta.
Mojim záujmom je spokojnosť klienta.

Ak Vás moja ponuka na spracovanie účtovníctva, miezd a účtovného alebo podnikateľského poradenstva zaujala, kontaktujte nás.


Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu


Účtovníctvo
Vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva
Spracovanie účtovnej závierky v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť účtovníctva
Poradenstvo v oblasti účtovníctva
Dane
Daňové poradenstvo
Zastupovanie v daňovom konaní
Vedenie evidencie DPH
Zostavovanie daňových priznaní
Audit
Overenie riadnej účtovnej závierky
Overenie mimoriadnej účtovnej závierky
Overenie priebežnej účtovnej závierky
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky
Overenie výročnej správy
Priebežný audítorsky dohľad
Ekonomika
Spracovanie podnikateľského zámeru
Spracovanie finančnej analýzy podnikateľských subjektov
Vypracovanie registratúrneho plánu
Spracovanie žiadosti o poskytnutie úveru
Vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo stanov
Zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra
Iné požiadavky klienta:
Názov účtovnej jednotky:
Adresa účtovnej jednotky:
Právna forma účtovnej jednotky:
Konateľ: *
IČO: *
Telefón:
Internet:
E-mail: *
*-povinné